Prowadzone rejestry

Spółka prowadzi rejestry wynikające z:

- Prawa Pracy
- Przepisów BHP
- Ustawy o rachunkowości
- Ustawy o ochronie danych osobowych

oraz

- Rejestr Korespondencji
- Rejestr skarg i wniosków
- Archiwum