Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- Działalność w zakresie obiektów sportowych
- Działalność w zakresie obiektów służacych poprawie kondycji fizycznej
- Działalność w zakresie wesołych miasteczek i parków rozrywki
- Działalność w zarkesie wypożyczania i dierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego