Rachunek bankowy

UWAGA!
NOWY NUMER KONTA


PKO  BP  SA  O/Poznań   63 1020 4027 0000 1102 1259 9256