Status prawny

Spółkę utworzono w dniu 12 kwietnia 2010 roku, na czas nieokreślony. Spółka działa na podstawie umowy spisanej aktem notarialnym nr 3472/2010 z dnia 12.04.2010 roku.
 
Wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda - IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000233665