Struktura własnościowa

- 100% udziałów należy do Gminy Piła