Władze spółki

Władzami Spółki są następujące organy:

- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- Zarząd Spółki

Rada nadzorcza składa się z 3 osób. Do Rady Nadzorczej należą sprawy wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych.

Skład Rady Nadzorczej:

- Romuald Kraska - przewodniczący
- Alicja Bober -  członek
- Arleta Graczkowska - członek


Zarząd Spółki jednoosobowy:

- Krzysztof Kijak - Prezes Zarządu
- Izabela Kopczyńska - Pęczek - Prokurent - Dyrektor Zespołu Obiektów


Zgromadzenie Wspólników:

-  Gmina Piła - udział 100%